Nathalie COLIN-OESTERLÉ : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace pro vztahy s Izraelem 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradnice 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Poslední činnosti 

Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu na rok 2021 FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: klasifikace, označování a balení látek a směsí - oxid titaničitý (B9-0071/2020) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Univerzální nabíječka pro mobilní rádiová zařízení (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt