Mikuláš PEKSA : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina 

Náhradník 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
Hospodářský a měnový výbor 

Poslední činnosti 

Priority EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen (B9-0093/2020, B9-0095/2020) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Nezákonný obchod se zvířaty v zájmovém chovu v EU (B9-0088/2020) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt