Kira Marie PETER-HANSEN : Úvodní stránka 

Členka 

Hospodářský a měnový výbor 
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace pro vztahy s Indií 

Náhradnice 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN) 
Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou 

Poslední činnosti 

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2018  
- EMPL_AD(2020)642927 -  
-
EMPL 
Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Kontakt