Attila ARA-KOVÁCS : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Podvýbor pro bezpečnost a obranu 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 

Náhradník 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace pro severní spolupráci a pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru 

Poslední činnosti 

Kontakt