Javier ZARZALEJOS : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro právní záležitosti 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace pro vztahy s Kanadou 

Náhradník 

Výbor pro zahraniční věci 
Výbor pro rybolov 
Delegace pro vztahy s Indií 

Kontakt