Maria Manuel LEITÃO MARQUES : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

Členka 

Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradnice 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko 

Poslední činnosti 

Kontakt