Gheorghe FALCĂ : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Petiční výbor 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradník 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem 

Poslední činnosti 

Kontakt