Carmen AVRAM : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie 
Delegace pro vztahy s Izraelem 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Náhradnice 

Hospodářský a měnový výbor 
Výbor pro rybolov 

Poslední činnosti 

Dohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (doporučení) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Dohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (usnesení) (A9-0037/2019 - Bernd Lange) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt