Ciarán CUFFE : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými 

Náhradník 

Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Kontakt