Vangelis MEIMARAKIS : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zahraniční věci 
Podvýbor pro bezpečnost a obranu 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými 

Náhradník 

Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem 

Kontakt