Mónica Silvana GONZÁLEZ : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro rozvoj 
Delegace pro vztahy s Mercosurem 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradnice 

Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Kontakt