Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Výbor pro právní záležitosti 
Petiční výbor 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie 

Náhradník 

Hospodářský a měnový výbor 
Delegace pro vztahy s Palestinou 

Poslední činnosti 

Kontakt