Adriana MALDONADO LÓPEZ : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií, včetně Smíšených parlamentních výborů EU-Maroko, EU-Tunisko a EU-Alžírsko 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradnice 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými 

Poslední činnosti 

Automatizované rozhodovací procesy: zajištění ochrany spotřebitele a volného pohybu zboží a služeb (B9-0094/2020) ES  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt