Ioannis LAGOS : Úvodní stránka 

Člen 

Rozpočtový výbor 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 

Náhradník 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

Poslední činnosti 

COP15 k Úmluvě o biologické rozmanitosti (Kunming 2020) (B9-0035/2020) EL  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Orgány a instituce v hospodářské a měnové unii: Prevence střetu zájmů po ukončení pracovního poměru ve veřejném sektoru (B9-0047/2020) EL  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) EL  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt