Álvaro AMARO : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradník 

Výbor pro regionální rozvoj 

Poslední činnosti 

Kontakt