Christina Sheila JORDAN : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace pro vztahy s Indií 

Poslední činnosti 

Žádost o použití postupu pro naléhavé případy: Doby použitelnosti nařízení (EU) 2019/501 a nařízení (EU) 2019/502 ( - Karima Delli) (hlasování) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Srbskem (A9-0009/2019 - Juan Fernando López Aguilar) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Prostředky uvolněné z nástroje pružnosti na rok 2019 v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (A9-0013/2019 - John Howarth) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt