Leopoldo LÓPEZ GIL : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile 

Člen 

Podvýbor pro lidská práva 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradník 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Petiční výbor 
Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou 
Delegace pro vztahy s Mercosurem 

Kontakt