Hermann TERTSCH : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Člen 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko 

Náhradník 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 

Poslední činnosti 

Kontakt