Stasys JAKELIŪNAS : Úvodní stránka 

Člen 

Hospodářský a měnový výbor 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými 

Náhradník 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace pro severní spolupráci a pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru 
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem 

Poslední činnosti 

Kontakt