Atidzhe ALIEVA-VELI : Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Prohlášení o řádném chování 

Kontakt