Atidzhe ALIEVA-VELI : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem 

Členka 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie 

Náhradnice 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Kontakt