André LAIGNEL : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Parti socialiste (Francie)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií (včetně Libye)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií (včetně Libye)

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou

all-activities 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o vzájemném využívání služeb obcemi a sdruženími obcí  
- P6_DCL(2007)0095 - Nevzato v potaz  
André LAIGNEL , Alain HUTCHINSON  
Datum zahájení : 12-11-2007
Platné do : 26-02-2008
Počet signatářů : 47 - 21-02-2008

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.