Mazaly AGUILAR : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Náhradnice 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Podvýbor pro bezpečnost a obranu 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými 
Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO 

Kontakt