Emmanouil FRAGKOS : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Delegace v Parlamentním výboru EU-Cariforum 

Člen 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Petiční výbor 

Náhradník 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Poslední činnosti 

Protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) EL  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt