José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Člen 

Hospodářský a měnový výbor 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko 
Delegace v Parlamentním výboru EU-Cariforum 

Náhradník 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 

Poslední činnosti 

Kontakt