Carmen FRAGA ESTÉVEZ : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka
 • 21-07-2009 / 02-02-2012 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka předsednictva
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Popular (Španělsko)

Předsedkyně 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro rybolov

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Výbor pro rybolov
 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Konference předsedů výborů
 • 16-09-2009 / 18-10-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rybolov

Náhradnice 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 16-09-2009 / 11-10-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé  
- PECH_AD(2010)445638 -  
-
PECH 
STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010  
- PECH_AD(2009)423844 -  
-
PECH 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k provádění právních předpisů EU, jejichž cílem je zachování biologické rozmanitosti  
- PECH_AD(2010)438457 -  
-
PECH 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech