Juan Manuel FABRA VALLÉS : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 29-02-2000 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 29-02-2000 : Partido Popular (Španělsko)

Poslanci 

  • 21-07-1999 / 29-02-2000 : Výbor pro zahraniční věci, bezpečnost, společnou bezpečnost a obrannou politiku
  • 06-10-1999 / 29-02-2000 : Delegace při výborech pro parlamentní spolupráci pro vztahy s Arménií, Ázerbajdžánem a Gruzií

Náhradník 

  • 21-07-1999 / 29-02-2000 : Výbor pro rozpočty
  • 08-10-1999 / 29-02-2000 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Estonsko

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Report on the draft supplementary and amending budgets 1, 3 and 4 to the budget of the European Communities for the 1999 financial year - Commission Committee on Budgets EN  
- A5-0009/1999 -  
-
BUDG 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu