Pedro APARICIO SÁNCHEZ : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Strany Evropských socialistů - Člen

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)

Poslanci 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro kulturu, mládež, vzdělání, sdělovací prostředky a sport
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie a jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC)
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro kulturu, mládež, vzdělávání, sdělovací prostředky a sport
  • 07-02-2002 / 02-07-2003 : Delegace pro vztahy se zeměmi střední Ameriky a Mexikem
  • 03-07-2003 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými

Náhradník 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a turistiku
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a cestovní ruch

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Report on the report from the Commission on the implementation of Council Regulation (EEC) nº 3911/92 on the export of cultural goods and Council Directive 93/7/EEC on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State - Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport EN  
- A5-0122/2001 -  
-
CULT 
Report on a proposal for a European Parliament and Council Regulation (EC) on the distribution of permits for heavy goods vehicles travelling in Switzerland - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0075/1999 -  
-
RETT 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu