Gheorghe-Vlad NISTOR : Úvodní stránka 

Náhradník 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Podvýbor pro lidská práva 
Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými 

Kontakt