Carl LANG : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 14-01-2007 : Nezařazení poslanci
 • 15-01-2007 / 19-07-2007 : Skupina Identita, tradice, suverenita - Člen
 • 20-07-2007 / 13-11-2007 : Skupina Identita, tradice, suverenita - Člen předsednictva
 • 14-11-2007 / 13-07-2009 : Nezařazení poslanci

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 18-03-2009 : Front national (Francie)
 • 19-03-2009 / 13-07-2009 : Parti de la France (Francie)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Běloruskem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegace pro vztahy s Běloruskem
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Íránem

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro rybolov
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Rumunsko
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro rybolov
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se Švýcarskem, Islandem a Norskem a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru (EHP)

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o etnických nepokojích ve Francii a jinde v Evropě  
- P6_DCL(2005)0066 - Nevzato v potaz  
Philip CLAEYS , Frank VANHECKE , Koenraad DILLEN , Carl LANG  
Datum zahájení : 14-11-2005
Platné do : 14-02-2006
Počet signatářů : 16 - 14-02-2006
Písemné prohlášení o ochraně vnitrostátních zbrojních trhů  
- P6_DCL(2004)0041 - Nevzato v potaz  
Carl LANG , Andreas MÖLZER , Luca ROMAGNOLI  
Datum zahájení : 13-10-2004
Platné do : 13-01-2005
Počet signatářů : 14 - 13-01-2005

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.