Karl Erik OLSSON : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Centerpartiet (Švédsko)

Předseda 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Česká republika

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Konference předsedů delegací
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Česká republika

Náhradník 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro rybolov
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Estonsko
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro rybolov
 • 06-02-2002 / 06-02-2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Slovenská republika
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Bulharsko

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Report on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 1257/1999 on support for rural development from the European Agricultura Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and repealing Regulation (EC) No 2826/2000 - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0182/2003 -  
-
AGRI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu