Karin FALKMER : 4. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-01-1995 / 08-10-1995 : Skupina Evropské lidové strany (Skupina křesťanské demokracie) - Členka

Národní strany 

 • 01-01-1995 / 08-10-1995 : Moderata samlingspartiet (Švédsko)

Místopředsedkyně 

 • 20-03-1995 / 11-07-1995 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru
 • 12-07-1995 / 08-10-1995 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru

Poslanci 

 • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Delegace pro vztahy s Japonskem
 • 19-01-1995 / 19-07-1995 : Dočasný výbor pro zaměstnanost
 • 19-01-1995 / 08-10-1995 : Výbor pro hospodářské a měnové věci a průmyslovou politiku
 • 16-03-1995 / 19-03-1995 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru
 • 12-07-1995 / 08-10-1995 : Delegace pro vztahy s Japonskem

Náhradnice 

 • 19-01-1995 / 08-10-1995 : Výbor pro výzkum, technologický rozvoj a energii
 • 05-04-1995 / 08-10-1995 : Podvýbor pro měnové věci