Catherine LALUMIÈRE : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 13-05-2001 : Skupina Strany Evropských socialistů - Členka
 • 14-05-2001 / 16-01-2002 : Skupina Strany Evropských socialistů - Členka předsednictva
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Skupina Strany Evropských socialistů - Členka předsednictva

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Parti radical de gauche (Francie)

Místopředsedkyně 

 • 04-04-2001 / 14-01-2002 : Evropský parlament
 • 04-04-2001 / 14-01-2002 : Předsednictvo Evropského parlamentu
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Evropský parlament
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Předsednictvo Evropského parlamentu

Místopředsedkyně 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro zahraniční věci, bezpečnost, společnou bezpečnost a obrannou politiku

Poslanci 

 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegace při Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Dočasný výbor pro otázky odposlechového systému Echelon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro zahraniční věci, lidská práva a společnou bezpečnostní a obrannou politiku
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace při Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO

Náhradnice 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro průmysl, vnější obchod, výzkum, energii
 • 17-01-2002 / 28-07-2002 : Výbor pro průmysl, zahraniční obchod, výzkum a energetiku
 • 29-07-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro rozvoj a spolupráci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Report on the establishment of a common European security and defence policy after Cologne and Helsinki - Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy EN  
- A5-0339/2000 -  
-
AFET 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

MOTION FOR A RESOLUTION on the jailing of Russian military journalist Grigorii Pasko and the closure of TV‑6 EN  
- B5-0084/2002  

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu