Klaus-Heiner LEHNE : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen
 • 21-07-2009 / 28-02-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 28-02-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Německo)

Předseda 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro právní záležitosti
 • 08-09-2009 / 18-01-2012 : Konference předsedů výborů
 • 25-01-2012 / 28-02-2014 : Výbor pro právní záležitosti
 • 01-02-2012 / 28-02-2014 : Konference předsedů výborů

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 07-09-2009 : Konference předsedů výborů
 • 16-09-2009 / 28-02-2014 : Delegace pro vztahy s Japonskem
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Výbor pro právní záležitosti
 • 25-01-2012 / 31-01-2012 : Konference předsedů výborů

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Hospodářský a měnový výbor
 • 16-09-2009 / 22-10-2012 : Delegace pro vztahy s Irákem
 • 19-01-2012 / 08-02-2012 : Hospodářský a měnový výbor
 • 09-02-2012 / 28-02-2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 23-10-2012 / 28-02-2014 : Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO o změně článku 7 jednacího řádu Evropského parlamentu  
- JURI_AD(2013)508079 -  
-
JURI 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků  
- JURI_AD(2013)510591 -  
-
JURI 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb  
- JURI_AD(2013)502130 -  
-
JURI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech