Nuala AHERN : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Členka

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Green Party (Irsko)

Místopředsedkyně 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro průmysl, vnější obchod, výzkum, energii

Poslanci 

  • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Rumunsko
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro průmysl, zahraniční obchod, výzkum a energetiku
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými

Náhradnice 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro právní záležitosti a vnitřní trh
  • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Dočasný výbor pro otázky lidské genetiky a nové technologie v moderním lékařství
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro kulturu, mládež, vzdělávání, sdělovací prostředky a sport

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Report on the joint text approved by the Conciliation Committee for a European and Council decision adopting a multiannual programme for the promotion of energy efficiency (SAVE) - Parliament Delegation to the Conciliation Committee EN  
- A5-0010/2000 -  
-
ITRE 
Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to adopting a European Parliament and Council Decision adopting a multiannual programme for the promotion of energy efficiency (SAVE) (1998-2002) - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0015/1999 -  
-
ITRE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu