Carlos CANDAL : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Strany Evropských socialistů - Člen

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Socialista (Portugalsko)

Místopředseda 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy s členskými státy sdružení ASEAN, jihovýchodní Asie a Korejskou republikou

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 18-09-2001 : Výbor pro rybolov
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro právní záležitosti a vnitřní trh
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Dočasný výbor pro otázky lidské genetiky a nové technologie v moderním lékařství
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro právní záležitosti a vnitřní trh
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy s členskými státy sdružení ASEAN, jihovýchodní Asie a Korejské republiky

Náhradník 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro podání
 • 17-01-2002 / 29-01-2002 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Petiční výbor
 • 30-01-2002 / 06-02-2002 : Výbor pro občanská práva a svobody, spravedlnost a vnitřní věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Report on the proposal for a Council Regulation on the conclusion of the Protocol setting out for the period from 3 May 2000 to 2 May 2002 the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Agreement between the European Community and the Government of the Republic of Angola on fishing off Angola - Committee on Fisheries EN  
- A5-0010/2001 -  
-
PECH 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Proposition de résolution Sur la situation au Kalimantan (partie indonésienne de l'île de Bornéo) FR  
- B5-0187/2001  

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu