Seán Ó NEACHTAIN : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Unie pro Evropu národů - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fianna Fáil Party (Irsko)

Předseda 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Kanadou
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Kanadou

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro rybolov
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegace pro vztahy s Kanadou
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Konference předsedů delegací
 • 19-01-2006 / 19-06-2007 : Vyšetřovací výbor ke krizi společnosti Equitable Life Assurance Society
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro rybolov
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro rybolov

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Rozpočtový výbor
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Rozpočtový výbor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Rozpočtový výbor
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k Tematické strategii pro městské životní prostředí  
- TRAN_AD(2006)370280 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2236/95  
- TRAN_AD(2005)355763 -  
-
TRAN 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.