• Marcelino   OREJA ARBURÚA  

Marcelino OREJA ARBURÚA : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 5. volební období 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení on the fight against piracy and counterfeiting in the enlarged EU EN  
- P5_DCL(2003)0005 - Přijato  
Arlene McCARTHY , Janelly FOURTOU , Antonius MANDERS , Raina A. Mercedes ECHERER , Marcelino OREJA ARBURÚA  
Datum zahájení : 26-03-2003
Platné do : 26-06-2003
Přijato (datum) : 05-06-2003
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P5_TA(2003)0275
Počet signatářů : 320 - 05-06-2003