Marcelino OREJA ARBURÚA : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 23-07-2002 / 19-07-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany 

  • 23-07-2002 / 19-07-2004 : Partido Popular (Španělsko)

Poslanci 

  • 23-09-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro občanská práva a svobody, spravedlnost a vnitřní věci
  • 07-11-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou

Náhradník 

  • 19-09-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro právní záležitosti a vnitřní trh
  • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Dočasný výbor pro zlepšení námořní bezpečnosti

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Report on the proposal for a Council decision setting out the criteria and practical arrangements for the compensation of the financial imbalances resulting from the application of Council Directive 2001/40/EC on the mutual recognition of decisions on the expulsion of third country nationals - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs EN  
- A5-0166/2003 -  
-
LIBE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení on the fight against piracy and counterfeiting in the enlarged EU EN  
- P5_DCL(2003)0005 - Přijato  
Arlene McCARTHY , Janelly FOURTOU , Antonius MANDERS , Raina A. Mercedes ECHERER , Marcelino OREJA ARBURÚA  
Datum zahájení : 26-03-2003
Platné do : 26-06-2003
Přijato (datum) : 05-06-2003
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P5_TA(2003)0275
Počet signatářů : 320 - 05-06-2003