Richard CORBETT : 9. volební období 

Politické skupiny 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Spojené království)

Místopředseda 

  • 12-11-2019 / 31-01-2020 : Delegace pro vztahy s Afghánistánem

Poslanci 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Výbor pro rybolov
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Výbor pro ústavní záležitosti
  • 09-10-2019 / 11-11-2019 : Delegace pro vztahy s Afghánistánem

Náhradník 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Hospodářský a měnový výbor
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020  
- PECH_AD(2019)638756 -  
-
PECH 

Další parlamentní činnost 

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Prohlášení poslance o účasti na akci pořádané třetími osobami 

Prohlášení o řádném chování