Hynek FAJMON : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 15-07-2009 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen
 • 16-07-2009 / 17-02-2010 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Pokladník
 • 18-02-2010 / 08-03-2011 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 09-03-2011 / 12-12-2011 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Spolupokladník
 • 13-12-2011 / 30-06-2014 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Spolupokladník

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Občanská demokratická strana (Česko)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Izraelem
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz

Náhradník 

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Rozpočtový výbor
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Rozpočtový výbor

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví akční program pro oblast cel a daní v Evropské unii na období let 2014–2020 (FISCUS) a zrušují rozhodnutí č. 1482/2007/ES  
- BUDG_AD(2012)492704 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví akční program pro oblast cel v Evropské unii na období let 2014–2020 (CLA) a zrušuje rozhodnutí č. 624/2007/ES  
- BUDG_AD(2012)487906 -  
-
BUDG 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků  
- AGRI_AD(2012)480561 -  
-
AGRI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech