Vytautas LANDSBERGIS : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai (Litva)

Místopředseda 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro právní záležitosti
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro právní záležitosti

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o zajištění bezvýhradného plnění kritérií EU pro vývoz zbraní a vojenského materiálu do třetích zemí  
- P7_DCL(2010)0095 - Nevzato v potaz  
Inese VAIDERE , Ana GOMES , Krišjānis KARIŅŠ , Tunne KELAM , Vytautas LANDSBERGIS  
Datum zahájení : 13-12-2010
Platné do : 24-03-2011
Počet signatářů : 80 - 24-03-2011

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech