Csaba ŐRY : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Maďarsko)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 16-09-2009 / 28-03-2012 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro rozvoj
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem
 • 30-09-2009 / 28-03-2012 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rozvoj
 • 27-03-2012 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 - všechny oddíly  
- EMPL_AD(2013)514863 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k rozpočtu na rok 2014 – mandát ke třístranným jednáním  
- EMPL_AD(2013)507998 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2010: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU  
- EMPL_AD(2012)478723 -  
-
EMPL 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2012  
- EMPL_AD(2014)524627 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2012  
- EMPL_AD(2014)524626 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k jednání o víceletém finančním rámci na období 2014–2020: ponaučení a další postup  
- EMPL_AD(2014)527870 -  
-
EMPL 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o zřízení ředitelství pro zdravotní postižení v Evropské komisi  
- P7_DCL(2014)0007 - Nevzato v potaz  
Marian HARKIN , Alejandro CERCAS , Cecilia WIKSTRÖM , Nessa CHILDERS , Ádám KÓSA , Csaba SÓGOR , Edward MCMILLAN-SCOTT , Csaba ŐRY , Antigoni PAPADOPOULOU , Gay MITCHELL , Kinga GÖNCZ  
Datum zahájení : 16-01-2014
Platné do : 16-04-2014
Počet signatářů : 125 - 17-04-2014

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech