Liene LIEPIŅA : 6. volební období 

Politické skupiny 

  • 19-03-2009 / 13-07-2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Členka

Národní strany 

  • 19-03-2009 / 13-07-2009 : Jaunais laiks (Lotyšsko)

Poslanci 

  • 01-04-2009 / 13-07-2009 : Rozpočtový výbor
  • 01-04-2009 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
  • 01-04-2009 / 13-07-2009 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Náhradnice 

  • 30-03-2009 / 13-07-2009 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
  • 30-03-2009 / 13-07-2009 : Hospodářský a měnový výbor
  • 30-03-2009 / 13-07-2009 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.