John ATTARD-MONTALTO : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partit Laburista (Malta)

Místopředseda 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 09-03-2010 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie
 • 19-01-2012 / 20-11-2012 : Výbor pro mezinárodní obchod

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Irákem
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o vyhlášení Evropského dne památky obětí evropské kolonizace a koloniálního otrokářství  
- P7_DCL(2013)0002 - Nevzato v potaz  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Datum zahájení : 15-04-2013
Platné do : 15-07-2013
Počet signatářů : 116 - 15-07-2013
Písemné prohlášení o zavedení programu „Šachy ve škole“ do vzdělávacích systémů Evropské unie  
- P7_DCL(2011)0050 - Přijato  
Slavi BINEV , John ATTARD-MONTALTO , Nirj DEVA , Mario MAURO , Hannu TAKKULA  
Datum zahájení : 30-11-2011
Platné do : 15-03-2012
Přijato (datum) : 15-03-2012
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2012)0097
Počet signatářů : 415 - 15-03-2012

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech