Marcin LIBICKI : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Unie pro Evropu národů - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Prawo i Sprawiedliwość (Polsko)

Předseda 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Petiční výbor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Petiční výbor
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Petiční výbor

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Petiční výbor
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro právní záležitosti
 • 28-07-2004 / 15-01-2007 : Konference předsedů výborů
 • 15-09-2004 / 27-10-2004 : Delegace pro vztahy se Mercosurem
 • 28-10-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro právní záležitosti
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Petiční výbor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro právní záležitosti
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Konference předsedů výborů
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Íránem

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

OPINION Financial Statement for the exercice 2003 - European Monitoring Centre on racism and xenophobia (Eumc) EN  
- PETI_AD(2005)359889 -  
-
PETI 
STANOVISKO k návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu  
- PETI_AD(2004)349787 -  
-
PETI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o budoucnosti gdaňské loděnice  
- P6_DCL(2007)0081 - Nevzato v potaz  
Hanna FOLTYN-KUBICKA , Marcin LIBICKI , Czesław Adam SIEKIERSKI  
Datum zahájení : 24-09-2007
Platné do : 24-12-2007
Počet signatářů : 77 - 03-01-2008
Písemné prohlášení o porušování lidských práv v Bělorusku  
- P6_DCL(2004)0036 - Nevzato v potaz  
Konrad SZYMAŃSKI , Marcin LIBICKI , Vytautas LANDSBERGIS , Anna ZÁBORSKÁ , László SURJÁN  
Datum zahájení : 29-07-2004
Platné do : 29-10-2004
Počet signatářů : 60 - 29-10-2004

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.