Siiri OVIIR : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka předsednictva

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 24-05-2012 : Eesti Keskerakond (Estonsko)
 • 25-05-2012 / 30-06-2014 : Sõltumatu (Estonsko)

Místopředsedkyně 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Náhradnice 

 • 16-07-2009 / 21-06-2011 : Hospodářský a měnový výbor
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO o budoucnosti sociálních služeb obecného zájmu  
- FEMM_AD(2011)443061 -  
-
FEMM 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO ke stavu dodržování základních práv v Evropské unii (v roce 2012)  
- EMPL_AD(2013)519701 -  
-
EMPL 
STANOVISKO ke zlepšení mezinárodního soukromého práva: pravidla pro určení soudní příslušnosti v oblasti zaměstnání  
- EMPL_AD(2013)510701 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám  
- FEMM_AD(2013)504192 -  
-
FEMM 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech