David CASA : Úvodní stránka 

Člen 

BURO  
Předsednictvo Evropského parlamentu 
QUE  
Kvestoři 

Úkoly kvestora: 

  • dopravní služba pro poslance včetně zajišťování vozidel, cestovní kancelář a zázemí na letištích ve Štrasburku a Bruselu
  • vybavení IKT pro poslance (včetně televizního vybavení)
  • sportovní střediska v prostorách Parlamentu v Bruselu a Štrasburku
  • kulturní a umělecké události zaštítěné poslanci, včetně charitativního prodeje
  • vztahy s meziskupinami a jinými neoficiálními seskupeními
  • člen pracovní skupiny předsednictva pro informační a komunikační politiku
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem 

Náhradník 

Hospodářský a měnový výbor 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Poslední činnosti 

Uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt