Dan JØRGENSEN : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 11-12-2013 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 11-12-2013 : Socialdemokratiet (Dánsko)

Místopředseda 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 23-01-2012 / 11-12-2013 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Poslanci 

 • 16-09-2009 / 11-12-2013 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Hospodářský a měnový výbor
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013
 • 14-12-2011 / 11-12-2013 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2012 / 11-12-2013 : Hospodářský a měnový výbor

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, terým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky  
- ENVI_AD(2012)483719 -  
-
ENVI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k ochraně zvířat během přepravy  
- ENVI_AD(2012)485848 -  
-
ENVI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o okamžitém zastavení týrání a špatného zacházení, kterému jsou vystaveni chrti v Evropě  
- P7_DCL(2013)0006 - Nevzato v potaz  
Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI  
Datum zahájení : 15-04-2013
Platné do : 15-07-2013
Počet signatářů : 221 - 15-07-2013
Písemné prohlášení o provádění zákazu individuálních kotců pro prasnice od 1. ledna 2013  
- P7_DCL(2012)0006 - Nevzato v potaz  
George LYON , Esther de LANGE , Dan JØRGENSEN , Marit PAULSEN , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Datum zahájení : 12-03-2012
Platné do : 14-06-2012
Počet signatářů : 165 - 14-06-2012
Písemné prohlášení o zavedení limitu pro přepravu jatečných zvířat v rámci Evropské unie v maximální délce 8 hodin  
- P7_DCL(2011)0049 - Přijato  
Dan JØRGENSEN , Esther de LANGE , Pavel POC , Carl SCHLYTER , Andrea ZANONI  
Datum zahájení : 30-11-2011
Platné do : 15-03-2012
Přijato (datum) : 15-03-2012
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2012)0096
Počet signatářů : 395 - 15-03-2012

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Prohlášení poslance o účasti na akci pořádané třetími osobami