Margrete AUKEN : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Členka

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Socialistisk Folkeparti (Dánsko)

Místopředsedkyně 

 • 23-06-2010 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 13-06-2010 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Petiční výbor
 • 16-09-2009 / 22-06-2010 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Petiční výbor

Náhradnice 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 03-06-2010 / 18-01-2012 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO o správním právu procesním Evropské unie  
- PETI_AD(2012)486110 -  
-
PETI 
STANOVISKO k 27. výroční zprávě o kontrole uplatňování práva Evropské unie (2009)  
- PETI_AD(2011)462635 -  
-
PETI 
STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv  
- PETI_AD(2009)428132 -  
-
PETI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, terým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky  
- ENVI_AD(2012)483719 -  
-
ENVI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o vzdělávání a náboženské diskriminaci v Pákistánu  
- P7_DCL(2012)0017 - Nevzato v potaz  
Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND  
Datum zahájení : 17-04-2012
Platné do : 17-07-2012
Počet signatářů : 56 - 05-07-2012

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Kontakt